www.uranian-astrolabor.com

H  Uranian Astrology είναι ένα καθαρά μαθηματικό-γεωμετρικό μοντέλο αστρολογίας. Εμπνευστής του ήταν ο Alfred Witte. O Witte ξεκίνησε την καριέρα του ως αστρολόγος περί τα 1913 . Θα πρέπει να γίνει γνωστό πως ο Witteδεν ήταν επαγγελματίας  αστρολόγος μιας και υπηρετούσε ως τοπογράφος στην  Πολεοδομία του Αμβούργου. Το 1919 γίνεται μέλος της ομάδας Κέπλερ στο Αμβούργο και από τότε έρχεται σε επαφή με τον  Friedrich Sieggrun όπου αναπτύσσεται μια μακροχρόνια φιλία και συνεργασία.

Η αρχή έγινε επί του κύκλου των 360ο μοιρών αλλά το ανήσυχο και ιδιαίτερα πρωτοποριακό μυαλό του Alfred Witte κατάφερε να «συλλάβει» τον κύκλο των 90ο μοιρών. Ο ίδιος ο Witte είχε  βρει τους Υποθετικούς πλανήτες Cupido, Hades, Zeus and Kronos. Αργότερα , περί τα 1924, ο Sieggrun εισάγει τους  Apollon, Admetos, Vulkanus and Poseidon. Η παρέα των πρωτοπορών Γερμανών αστρολόγων ήταν Alfred Witte, Ludwig Rudolph, Friedrich Sieggrun, and Dr Hubert Korsch, Reinhold Ebertin, Herman Lefeldt.

To έτος 1926 κυκλοφορεί στην Γερμάνια το  Regelwerk fur Planetenbilder (α΄ έκδοση) που δεν περιέχει ούτε τον Πλούτωνα αλλά ούτε τους επιπρόσθετους πλάνητες που χρησιμοποιεί η Uranian Astrology. Ακολούθησαν δυο ακόμα εκδόσεις το 1932 και το 1935 αντίστοιχα. Το 1940 κυκλοφορεί ο Reinhold Ebertin το βιβλίο The Kombination der Gestirneinfluße δηλαδή οι Συνδυασμοί Κοσμικών Επιρροών όπου περιέχει μεσοδιαστήματα και με τον Πλούτωνα αλλά όχι με τους Υποθετικούς. Το 1946 ο Herman Lefeldt κυκλοφορεί το Regelwerkfur Planetenbilder όπου έχουμε την εισαγωγή και του Πλούτωνα αλλά και των υπολοίπων πλανητών που χρησιμοποιεί η Uranian.

O Κύκλος των 90ο και η χρήση των όψεων

Η σύλληψη της ιδέας του Alfred Witte είναι εξαιρετικά απλή. Πιστεύω πως όλοι γνωρίζουμε από την Κλασσική Αστρολογία τις ποιότητες, Δηλαδή παρορμητικά, σταθερά και μεταβλητά ζώδια. Η φιλοσοφία του κύκλου των 90οείναι εξαιρετικά απλή. Από το μηδέν έως τις 30 είναι τα παρορμητικά, από 30 έως 60 τα σταθερά και από 0 έως 90 τα μεταβλητά. Εάν δηλαδή θέλουμε να εφαρμόσουμε επί του χάρτου θα έχουμε τους εξής:

Έστω πως ο Ωροσκόπος είναι στις 5 του Ζυγού ενώ ο Κρόνος στις 5 του Καρκίνου. Θα πάμε στην 5η μοίρα των παρορμητικών (δηλαδή από 0 έως 30) και θα γράψουμε εκεί τον Ωροσκόπο καθώς  επίσης και τον Κρόνο. Στα μάτια σας θα φαντάζει σαν σύνοδος. Έστω πως έχουμε τον Ερμή στην 16η μοίρα του Λέοντα ενώ ο Άρης είναι στην 17η του Σκορπιού. Θα γράψουμε στην περιοχή που εκτείνεται η ομάδα των σταθερών και θα βάλουμε 30 (όπου είναι η μηδενική μοίρα των σταθερών +16= 46 . Άρα στην 46η  μοίρα θα βάλουμε τον Ερμή ενώ στην 47η  τον Άρη.  Εάν έχουμε την Σελήνη στην 21η μοίρα των Διδύμων και των Δια στην 10η της Παρθένου τότε θα γράψουμε με σημείο αναφοράς-εκκίνησης το 60 . Άρα 60 + 10= 70 . Άρα εκεί στις 70 θα εγγράψουμε τον Δια ενώ στην 81η την Σελήνη.

      Κύκλος των 90ο της Uranian Astrology

Η  Σχολή του Alfred Witte χρησιμοποιεί τις λεγόμενες σκληρές όψεις δηλαδή σύνοδο, ημιτετράγωνο, τετράγωνο , ενάμιση τετράγωνο, αντίθεση καθώς επίσης την όψη 22.30 και όλα τα παράγωγα αυτού. Από αυτό το σημείο αρχίζουμε να μπαίνουμε σε εντελώς μαθηματικά μοντέλα.  Υπάρχουν οι άξονες Μεσοδιαστημάτων (την ερμηνεία τους θα την βρείτε στο άρθρο «Οι Άξονες της Uranian) του τύπου Α/Β, που αναφέρεται ακριβώς στο Μεσοδιάστημα δύο πλανητών η σημείων. Για παράδειγμα ο τύπος SATURN/NEPTUNE εννοεί το Μεσοδιάστημα Κρόνου-Ποσειδώνα. Αντίστοιχα η εξίσωση του τύπου Α=Β/Γ ή αλλιώς Β/Γ-Α, παραπέμπει στη σχέση ενός τρίτου παράγοντα (πλανήτη η σημείου) με ένα συγκεκριμένο Μεσοδιάστημα. Για παράδειγμα, η εξίσωση  VENUS=KRONOS/HADES επισημαίνει ότι η Αφροδίτη βρίσκεται στο Μεσοδιάστημα του KRONOS και του HADES.

Οι Πλανήτες της Uranian Astrology

Αυτός είναι ο Cupido και έχει μια πλήρη περιφορά γύρω από τον Ήλιο σε 262.5 έτη. Ο Cupido έχει  ως σύμβολο ένα συνδυασμό Δία και Αφροδίτης. Αυτός ο συνδυασμός μας δείχνει την κοινωνική επέκταση του Δία και  την καλλιτεχνική φύση της Αφροδίτη. Η συμμετοχή του σε άξονες (Α/Β) ή σε ευαίσθητα σημεία (Α+Β-Γ) μας φέρνει στο μυαλό την έννοια της συντροφικότητας. Υποδεικνύει τις ομάδες ατόμων, τις λέσχες, τα κόμματα, τους οργανισμούς, την συντροφικότητα .

Και το όνομα αυτού είναι Hades (Άδης). Μια πλήρης   περιφορά του είναι 360.66 έτη. Συμβολίζει οτιδήποτε βρώμικο και ρυπαρό, ανθυγιεινό  και ακάθαρτο. Επίσης , και αυτό είναι ανάλογα σε τι άξονα θα πέσει έτσι ώστε να σχηματίσει εξίσωση, σχετίζεται με τα μυστικά, τις ανακαλύψεις που είναι θαμμένες στην γη (αρχαιολογία) καθώς επίσης και «ξεχασμένες» γλώσσες ( πχ αραμαϊκά, σανσκριτικά ή λατινικά). Άτομα που είναι του υποκόσμου, που αργάζονται στα έγκατα της γης ή που είναι γιατροί σχετίζονται με τον Hades.

Το σύμβολο αυτό είναι το Zeus. Στα αρχαία ελληνικά η αιτιατική έχει δυο τύπους κλήσεως το Ζήνα και το Δία. Στην κλασσική αστρολογία ο Δίας είναι ο πλανήτης της επέκτασης. Ο Ζευς εδώ σχετίζεται με τους πυροβολισμούς, την δημιουργία αλλά και την προγενnετική δυνατότητα. Ο Ζευς της Uranian είναι πιο κοντά στον Ελληνικό τυπικό του Θεού, μιας και σχετίζεται με πυροβολισμούς, κεραυνούς αλλά σχετίζεται και με την ικανότητα κάποιου να δημιουργήσει. Επίσης για όσους έχουν κάποια πίστη σε κάποια Ανωτέρα Δύναμη θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πως οι δράσεις του Ζευς είναι αυτό που αντιλαμβάνονται κάποιοι ως Θεϊκή παρέμβαση.

Αυτός είναι ο KRONOS και δεν θα πρέπει να τον συγχέεται με τον Κρόνο (Saturn)  της κλασσικής Αστρολογίας. Ο KRONOS της Uranian έχει μια πλήρη περιφορά 521.8 έτη και συμβολίζει την εξουσία. Κρατικοί υπάλληλοι, υψηλά ιστάμενα άτομα, έχουν τον Kronos να συμμετάσχει σε εξισώσεις. Σχετίζεται με τα υψηλά κτήρια,  με τους πιλότους, τους ουρανοξύστες, τους καπετάνιους κλπ.

Ο Apollon είναι ένας πλανήτης που εμπεριέχει μέσα του την επέκταση, την αύξηση σε αριθμό. Σχετίζεται με την επιστήμη, το εμπόριο, την Αστρολογία και τις Ειρηνικές Αποστολές. Μια πλήρης περιφορά του Apollonέχει διάρκεια 576 έτη.

Ο Admetos  κάνει μια πλήρη περιφορά σε 624 έτη. Σχετίζεται με τις αμετακίνητες απόψεις, την στασιμότητα και την έδρα. Πολλές φορές λαμβάνει θέση σε ζητήματα που σχετίζονται με ακίνητη περιουσία, εξειδίκευση  ή με τον θάνατο.

Ο Vulcanus σχετίζεται με την δυναμική την δύναμη και την ενέργεια. Δείχνει την  ενδυνάμωση σε μια εξίσωση. Μια περιφορά έχει διάρκεια 663 έτη.

Ο Poseidon έχει μια πλήρη περιφορά κάθε 740 έτη. Δείχνει την έμπνευση, την θρησκεία, το πνεύμα, την φιλοσοφία